آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, August 02, 2006

فراموشي مسؤوليت اصلي

چهارشنبه 11 مرداد 1385
ديروز حوالي نه و نيم صبح از بلوار كشاورز وارد خيابان فلسطين شدم كه ترافيك بسيار سنگيني داشت. جلوتر كه آمدم متوجه شدم در ميدان به طرفداري از حزب‌الله لبنان بسيجيان جمع شده‌اند. پليس از سه راه ايتاليا راه را بسته بود. به ستواني كه ايستاده بود گفتم بهتر است راه را از ابتداي فلسطين ببنديد و اتومبيل‌ها را به سمت خيابان وصال هدايت كنيد. آنجا ترافيك رواني دارد. در اين صورت نه آنجا راه‌بندان مي‌شود و نه اينجا. ضرورت آن هم اين است كه اين جا بيمارستان مصطفي خميني است و احتمال آمدن آمبولانس‌ وجود دارد كه در اين صورت بيمار در راه‌بندان مي‌ماند. حالا كه هر روز چنين اجتماعاتي برگزار مي‌شود بهترين چاره اين است. پاسخ داد مي‌دانيم كه اين راه بهتري است ولي فعلا ما تعيين نمي‌كنيم از كجا ببنديم. اين لبنان و فلسطين است كه تصميم مي‌گيرد. گفتم اين كه پاسخ نشد. شما افسر پليس هستيد. گفت فرمانده‌ي كساني كه جمع مي‌شوند بايد بگويد. رفتم به ميدان فلسطين. بسيجيان پايگاه مالك اشتر بودند كه روزگاري به آنجا تعلق داشتم. هر چند اكنون عمدتا جواناني آمده بودند كه تجربه‌ي جنگي نداشتند. به هر صورت در آن‌جا نيز با فردي گفت و گو كردم كه گفت اصلا به ما ربطي ندارد. حتي اگر راه باز هم باشد مزاحم ما نيست ما كار خودمان را مي‌كنيم. در آن جا دو ستوان ديگر را يافتم كه با بي‌سيم اين طرف و آن طرف مي‌رفتند و خود را حسابي گرفتار نشان مي‌دادند. به هر دو همان مطلب را گفتم. گفتند دستور از بالا است كه از كجا بسته شود. گفتم خب شما مشكل را به اطلاع آنان برسانيد. گفتند حتما خودشان مي‌دانند اصلا شما اطلاع بده! داخل خيابان طالقاني سرهنگي را ديدم كه با هيكل بزرگش داخل بنز الگانس نشسته بود. به او ماجرا را گفتم. اول از خودش سر باز كرد و گفت محدوده‌ي بستن را ما معلوم نمي‌كنيم. مي‌گويند و ما اجرا مي‌كنيم كه گفتم شما به عنوان افسر ارشد راهنمايي بايد مشكل را به بالاتر اطلاع دهيد. با بي‌ميلي گفت ما گفته‌ايم ولي كاري نمي‌كنند. البته من بعيد مي‌دانم هيچ كدامشان گفته باشند هر چند احتمالا بالايي‌ها هم كاري نمي كنند
در اين خراب شده هميشه همين طور است كه توجه به يك مسؤوليت، موجب فراموشي مسؤوليت اصلي مي‌شود. براي پليس راهنمايي و رانندگي مسؤوليت اصلي برگزاري هر چه بهتر آن مراسم نيست. او بايد بهترين راه را براي كنترل ترافيك بيابد كه نمي‌يابد و از خود سلب مسؤوليت مي‌كند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home