آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, July 02, 2006

به ياد جهانبگلو


يك شنبه 11 تير ماه 1385
دكتر جهانبگلو همچنان در زندان است و هيچ خبري از او نداريم. يعني نمي‌گذارند خبري درز پيدا ‌كند. اين هم شيوه‌ي قضايي جمهوري اسلامي است
روزنامه‌ي اعتماد ملي گفت و گوي او را با دالايي لاماي چهاردهم، رهبر معنوي تبتي‌ها به چاپ رسانده است. اين مصاحبه را به ياد اين انسان فرهيخته و دوست‌داشتني، دكتر رامين جهانبگلو بخوانيم
به اميد آزاداي‌اش

0 Comments:

Post a Comment

<< Home