آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, June 28, 2006

بازتاب سخنراني دكتر اباذري

چهارشنبه 7 تير ماه 1385
دوستان به خاطر دارند، روز دوم همايش مسائل علوم اجتماعي ايران، به برگزاري ميزگرد مسائل نظري علوم اجتماعي گذشت. يكي از سخنرانان دكتر اباذري بود كه به تندي به چهار سخنران از پنج سخنران قبل از خود تاخت و بيشتر حاضران را نسبت به نحوه‌ي و محتواي گفتارش رنجاند. ايشان درباره‌ي سخنان دكتر آزاد چيزي نگفت! از همان موقع در دبيرخانه‌ي دائم همايش بررسي مسائل علوم اجتماعي ايران در اين باره گفت و گو شد. اخيرا آقاي خليلي آن حادثه را از زاويه‌اي و با عنوان علم به مثابه چارچوب اخلاقي، اخلاق به مثابه اصول علمي كاويده است كه علاقه‌مندان را به خواندن آن دعوت مي‌كنم

1 Comments:

Anonymous مهدی یساولی said...

سلام،جناب مستطاب نوری نیا. چند گاهی است از شما خبری واصل نشده، نگران احوالاتتان شدیم. این بنده حقیر را بی خبر نگذارید. ارادتمند: یساولی

11:33 PM  

Post a Comment

<< Home