آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, June 14, 2006

حقوق بشر ما برتر است

چهارشنبه 24 خرداد ماه 1385
می گوید، یک عده می خواهند چهره ی جمهوری اسلامی را خشن نشان دهند و طوری رفتار می کنند که بگویند در نظام مقدس ما حقوق بشر رعایت نمی شود. ما پدر آنها را درمی آوریم. قلم پایشان را خرد می کنیم. دستبند به دستشان می زنیم و روانه ی زندانشان می کنیم تا بفهمند حرف مفت می زنند. زندان های ما خودش دانشگاه بزرگی است که آدم ها زود می فهمند حرفشان مفت است. حقوق بشری که در این نظام رعایت می شود و مبنای عمل است، در هیچ کجای دنیا نیست. آنها باید بیایند و حقوق بشر را از ما بیاموزند. ما آموزه های بلندی داریم که در دستان ضابطانمان است که اگر کسی بگوید حقوق بشر نیست توی سرش می زنیم تا حقوق بشر را درک کند، تا مغز استخوانش درک کند. بیهوده نیست که ما قتلهای زنجیره ای داشتیم. آنهایی را که می گفتند حقوق بشر نیست، نیست می کردیم تا بر هستی حقوق بشر صحه بگذاریم. ما بزرگترین مدافع حقوق بشر در عالم امکان هستیم و اجازه نمی دهیم یک مشت ضعیفه با تعدادی مرد زن ذلیل بگویند حقوق زنان کو؟ اگر کارمندی، که حقوقت را سر ماه می گیری و اگر خانه دار هستی نفقه ات را از شوهرت می گیری. حقوق بشر از این بالاتر! یعنی چه که می آیی در خیابان، جلوی مرد اجنبی و نامحرم، صدایت را بلند می کنی که حقوقم کو؟ اصلا از شوهرت، از همسرت، از بزرگترت اجازه گرفته ای؟ اگر هم اجازه بدهد، باید چند ریگ زیر زبانت بگذاری تا نامحرم صدایت را نشوند. ما آمده ایم تا حقوق بشر را برپا کنیم. ما همه ی هدفمان حقوق بشر است. اما مسأله این است که یک مشت غرب زده، فکر می کنند حقوق بشر همان سی ماده ای است که غربی ها نوشته اند. نه آقا! ما یک حقوق بشری داریم که اگر بیان کنیم، تمام عالم تا آخرالزمان دهانش باز می ماند و هاج و واج نمی تواند سخنی بگوید. حقوق بشر ما برتر از همه است. مشکل این است که ما فرصت نکرده ایم حقوق بشرمان را بگوییم و تعریف کنیم. این هم نقشه ی استکبار جهانی است که ما را هر روز با مشکلات بسیاری مواجه می کند که فرصت نکنیم آموزه های حقه ی خود را پیاده کنیم
موخره: خداوند دکتر شهیدی را عمر دهد. از قول ایشان شنیدم که می گفت: مشکل آقایان این است که به جای آن که اسلام را سوار کنند، پیاده کرده اند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home