آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, February 07, 2005

درباره‌ي حاشيه‌ي پاكدشت

يكشنبه 18 بهمن 1383
اين هم گفت و گوي خانم آذر از خبرگزاري سينا با من درباره‌ي جوانان پاكدشت. برايش تيتر گذاشته: حاشيه‌ي پاكدشت دخمه‌ي جوانان فراموش شده است. غير از چند مورد كوچك در مجموع خوب تنظيم شده است. من درباره‌ي حاشيه‌ي اول هم صحبت كردم كه در اين جا كمرنگ شده و به جايش حاشيه‌ي دوم كه بسيجه به آن جا تعلق دارد پررنگ‌تر شده است. دوم اين كه من هيچگاه نمي‌گويم بيجه چون اسم طرف بسيجه است. دو غلط مفهومي هم دارد كه اميدوارم با تذكري كه داده‌ام برطرف شود. يكي درباره‌ي زابلي‌ها كه من چنين قضاوتي نكردم و اشتباه نوشته شده و ديگري هم درباره‌ي تعداد كارگاه‌ها كه صنعتي هستند. در پاكدشت شصت كوره‌ي آجرپزي سنتي وجود دارد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home