آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, November 30, 2005

احمدي‌نژاد جزو اولين‌ها

چهارشنبه 9 آذر 1384
پيشنهاد مي‌كنم نام آقاي احمدي‌نژاد در بين ركوردداران اولين‌ها ثبت شود. البته او در بين اولين‌ها نيز اولين است؛ چرا كه در طول چند ماه چندين ركورد را به دست آورده است كه اهميت فوق‌العاده‌اي دارد و برخي از آن‌ها را بايد چشم دل داشت كه فهميد و درك كرد. او
اولين شيعه‌اي است كه ادعاي ديگران را مبني بر وجود هاله‌اي نور در اطرافش را پذيرفته و خودش نيز اين هاله‌ي نور را احساس كرده است
اولين شيعه‌اي است كه براي ظهور امام زمان برنامه دارد و وزرايش بسيج شده‌اند تا براي ظهور ايشان زمينه‌سازي كنند (البته مي‌دانيد يكي از تئوري‌ها اين است كه اگر فساد و تباهي به حد اعلا گسترش يابد امام ظهور خواهند كرد
اولين رييس جمهوري است كه نظاميان را وارد عرصه‌ي سياسي كرده و ادعاي پيروي از امام خميني كه مخالف حضور نظاميان در اين عرصه بود را هم دارد
اولين ريييس جمهوري است كه خواستار محو كشوري ديگر شده است
اولين رييس جمهوري است كه چگالي جك در مورد او چندين برابر ديگران است
اولين رييس جمهوري است كه تاكنون سه وزير نفتش از مجلس رأي اعتماد نياورد
اولين‌هاي ديگر را به عهده‌ي شما مي‌گذارم تا پيشنهاد دهيد

1 Comments:

Anonymous www.PersianCultureS.com said...

Read news about Islamic regime president@: www.PersianCultureS.com

News page

Islamic Regime's President news-Ahmadi Nejad اخبار رئيس جمهور رژيم اسلامى

1:16 AM  

Post a Comment

<< Home