آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, August 10, 2005

............

چهارشنبه 18 مرداد 1384
اول/ ديروز مطلع شدم حدود 10 روز است كه خانواده‌ي گنجي با او ملاقاتي نداشته‌اند. 10 روز است كه او ملاقات ممنوع شده است و البته به اتاق سي سي يو منتقل شده است. اين فراخوان ملاقات با گنجي نيز حركتي نمادين است كه نوع خود خوب و پسنديده است هر چند تا جلوي در بيمارستان بيشتر پيش نمي‌رود
دوم/ ماجراي كردستان روز به روز پيچيده‌تر مي‌شود و متأسفانه رسانه‌هاي داخلي از اطلاع‌رساني منع شده‌اند. ماجرايي كه با يك اطلاعيه يا مصاحبه و عذرخواهي از اين كه كشتن آن فرد اشتباه بوده و بايد به دادگاه معرفي مي‌شد و خاطيان تحويل دادگستري خواهند شد، پايان مي‌يافت،‌ اكنون به معضلي بدل شده است كه كم كم دارد منافع ملي را در منطقه به خطر مي‌اندازد. اكنون هر روز كه مي‌گذرد شكاف و فاصله‌ي كردها با حكومت بيشتر مي‌شود و متأسفانه آقايان نيز به غير از برخورد امنيتي و پليسي با ماجرايي كه ريشه‌اي اجتماعي داشته است، كاري ديگر نمي‌كنند كه اين نيز خود بر عمق فاجعه مي‌افزايد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home