آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Tuesday, September 06, 2005

فقدان حاكميت قانون هر جايي است

سه‌شنبه 3 شهريور 1384
مدتي اين مثنوي تأخير شد. دليلش هم اين است كه سخت مشغول تدوين گزارش‌ توصيفي ارزش‌ها و نگرش‌هاي جوانان هستم. كاري براي سازمان ملي جوانان كه اطلاعاتش در مهر سال هشتاد و سه جمع‌‌آوري شد. براي هر استان يك گزارش حدود دويست و هشتاد و پنج صفحه. جالب اين كه آقايان به جهت پايان يافتن عمر دولت قبلي و طبيعتا رييس سازمان ملي جوانان فشار رواني بسياري آوردند كه كار يك ماهه جمع شود كه غير ممكن بود. چون حدود هفت هزار و هفتصد صفحه، كار طافت فرسايي است. اين‌ها مهم نيست. نكته اين جا است كه بارها و بارها به من گفته‌اند اگر كارت به موقع تمام نشود و ما مجبور باشيم با مديران جديد مواجه شويم معلوم نيست حق‌الزحمه‌ات پرداخت شود. مي‌گفتم اصلا نمي‌فهمم. كاري در سطح ملي انجام شده، هزينه‌ي گزافي براي مديران طرح و تكميل پرسشنامه از حدود پانزده هزار و ششصد نفر پرداخت شده، دو ماه براي تدوين فورمت گزارش وقت گذاشته‌ام، و اكنون دو ماه است كه به همراه چند تن از دوستانم شبانه روز كار كرده‌ايم، يك تغيير مديريت قرارداد را بايد به هوا ببرد؟ پاسخش را در مصاحبه‌ي عبدي با شرق يافتم كه چند روز پيش در ويژه‌نامه‌ي تحليل انتخابات چاپ شد. در اين مملكت حاكميت قانون با مشكل مواجه است و اراده‌هاي مستقل از قانون مي‌توانند بر آن اعمال نقوذ كنند. فكر مي‌كنم سال هفتاد و هشت بود كه با آقاي عبدي كاري در اين حوزه انجام داديم. آقاي عبدي مدير طرح بود و يكي از دوستان بخش مصاحبه با نخبگان را به عهده گرفت كه حاصل آن كتابي شد كه طرح نو چاپ كرد و بخش نظرخواهي از وكلا را من به عهده گرفتم كه حاصل آن گزارش نستبا مفصلي شد و بعد هم مقاله‌اي در روزنامه‌ي مشاركت با عنوان قانون در چه حوزه‌هايي حاكميت ندارد،‌ چرا؟ در آن جا نيز وكلاي پاسخگو بر فقدان حاكميت قانون نه فقط در امور سياسي و كلان كه حتي در امور جاري روزمره‌ي مردم نيز اشاره كرده‌ بودند و دلايل مختلفي براي آن برشمرده بودند كه مهمترين دليل همين اراده‌ي مستقل قدرت بود كه در آن جا نيز منظور هر قدرتي است كه فارغ از مسؤوليت، اعمال اراده مي‌كند و امور را خارج از چارچوب قانون پيش مي‌برد. جالب آن كه بيشترين حوزه‌اي كه قانون اعمال نمي‌شود و اراده‌ي مستقل قدرت بر آن فشار مي‌آورد، از نظر وكلا حقوق ملت است كه در قانون اساسي به آن تصريح شده است. براي همين است كه عبدي در مصاحبه‌اش تأكيد كرده است كه اصلاح‌طلبان بايد پاي حقوق‌دانان را به ميدان باز مي‌كردند. اگر توانستيد اين مصاحبه را در شرق روز شنبه بخوانيد. نقد مهمي بر كليت سيستم است، هر چند با نقد اصلاح‌طلبان شروع شده است. اما روح حاكم بر مصاحبه نقد جدي سيستم سياسي حاكم بر ايران است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home