آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Tuesday, July 01, 2008

چاره

سه‌شنبه 11 تير 1387
سراسر راه ما پر سنگلاخ است
در اين يلداي بي‌صبح، دل شده است سرد
بيا تا چشم خود در دست گيريم
رويم در طور، با جاني پر از درد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home