آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Thursday, October 21, 2004

دولت اصلاحات عقب افتاد

پنجشنبه 30 مهر 1383
در ماجرای پاکدشت و قیامدشت که قصور و خطاکاری افراد بسیاری محرز بود، زودتر از همه نیروی انتظامی بخشی از نیروهای خود را تنبیه و تعدادی را نیز به دادسرای نیروی انتظامی معرفی کرد. هر چند تنبیهات در نظر گرفته شده در قد و قواره ی خطاکاری ها نیست و معتقدم برخی از آنان باید خلع درجه می شدند، اما به هر صورت اولین گامی است که به صورت علنی برداشته شد. از سوی دیگر قوه قضاییه نیز دادستان و دو تن از بازپرسان پاکدشت را که نسبت به پرونده های تشکیل شده بی اعتنا بودند، تنبیه و یک درجه تنزل مقام پیدا کردند. اما قطعا مقصران در این دو سازمان محدود نمی شوند و در قوه مجریه نیز کسانی هستند که علی رغم اطلاع از موضوع نسبت به آن اهمال ورزیدند و اقدامات لازم را انجام ندادند. اما دولت اصلاحات پاسخگو هنوز نتوانسته است آن افراد را تنبیه و از کار برکنار کند. دیشب آقای خاتمی گفت از وزیر کشور خواسته ام برای احترام به مردم حتا اگر کسی مقصر نیست، باید تعدادی را تنبیه کند. در صورتی که مگر ممکن است در چنین موضوعی کسی قصور نکرده باشد. آن ها مشخص اند فقط باید حضرت وزیر پیشتر از این ها و پیش تر از نیروی انتظامی قلم و کاغذ را برمی داشت و آن ها را از کار برکنار می کرد. اصلاح طلبی یعنی باید قبل از بروز فشار افکار عمومی پاسخگو بود. بعد آقای تاج زاده در شرق راجع به ایدئولوژی انفعال می نویسد و جسورانه به همه ی کسانی که اصلاح طلبان حکومتی را نقد می کنند توهین می کند و فعالیت آنان را در راستای فعالیت جناح اقتدارگرا می خواند. دقیقا سخنانی که اقتدارگراها درباره ی آن ها می گفتند که فعالیتشان در راستای سخنان امریکا و اسرائیل است. درباره ی نوشته ی تاج زاده به تفصیل می نویسم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home