آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, September 29, 2004

رشدیه در روزنامه شرق

پنج شنبه 9 مهر
سه شنبه شرق مطلبی در باره مکتب رشدیه داشت. بخش عمده این مطلب از کتاب مشروطه ی ایرانی رونویسی شده بود ولی منبع آن مشخص نبود. اما نکته این جاست که یک میان تیتر داده بود با عنوان حمایت روحانیت از مدارس. در صورتی که اصلا این طور نبود و بدنه روحانیت از رشدیه حمایت نکرد بلکه عمده ی مخالفت ها از سوی آن ها بود و آن ها طلبه هاشان را به سراغ او می فرستادند و مدرسه اش را تعطیل می کردند. مثل الان که وقتی سروش به قم می رود برای سخنرانی عده ای طلبه و بچه بسیجی جمع می شوند و شعار می دهند و کتک می زنند و بعد که هیچ روحانیی و هیچ بزرگی در این جمع اعتراض نمی کند که چرا برای یک سخنرانی علمی در حوزه ی علوم دینی چنین برخوردی می شود. آن طلبه ها مستحضر به پشتیبانی برخی از روحانیون هستند. البته چند روحانی از رشدیه آن هم در دوران صدارت امین الدوله حمایت کردند که آن ها استثنا هستند نه قاعده ی رفتاری روحانیت. مانند شیخ هادی نجم آبادی و سید محمد طباطبایی. اما این ها استثناها هستند و استثنا خود دلیل بر وجود قاعده ی دیگری است که آن قاعده مخالفت جدی عمده روحانیون با رشدیه و کلاس های درس او بود. در مطلب روزنامه شرق به برخوردهای تند و ناشایست با رشدیه اشاره شده بود و غیر از یک مورد که معلوم است از سوی یکی از علما است در بقیه ی موارد فاعل آن رفتار نامشخص مانده است که البته این نیز از ویژگی های روزنامه نگاری در این مملکت است. چون اگر قلم کمی بیشتر بخواهد آگاهی رسانی کند شکسته می شود و صاحب قلم سیاست

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Your article is great. Thanks for information. I'ts very useful. You have very nice blog. Keep good work.

------------------------------------------
Free Poker Money - Texas Hold'em Promotion.
Regards

7:29 PM  

Post a Comment

<< Home