آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, October 22, 2004

اعتراض به سرکوب

جمعه 1 آبان 1383
دیروز گروهی از روزنامه نگاران برای اعتراض به موج سرکوب اخیر روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی در محل انجمن صنفی گرد هم آمدند و ضمن خواندن نامه ی اعتراضی 130 تن از فعالان مطبوعاتی به آقای خامنه ای، تعدادی از آن ها نیز سخنرانی کردند: سیف زاده وکیل تعدادی از زندانیان، محسن کدیور، مزروعی، خانم محمدی(همسر تقی رحمانی)، ابراهیم یزدی، شمس الواعظین، تاج زاده، دکتر ورجاوند و انصاری راد
شمس الواعظین از گرد هم آیی و اهدافش و سختی های روزگار بر روزنامه ها و روزنامه نگاران گفت. سیف زاده از حقوق شهروندی در قانون اساسی یاد کرد و فرآیند عدم پذیرش وکالتش را به اطلاع رساند. گفت وکالتنامه را در زندان بردند داخل تا موکل امضا کند ولی موکلش نوشته بود که شما حقوق بشری ها از این وکالت ها سوء استفاده می کنید!! محسن کدیور مثل همیشه از قدرت مطلقه و مفاسد آن گفت. مزروعی از وضعیت پیش آمده نالید و از ملاقات فرزندش که در همان روز انجام شده بود. خانم محمدی از ظلم هایی که بر روزنامه نگاران و زندانیان ملی _ مذهبی می رود یاد کرد، ابراهیم یزدی خاطره ای از سال 60 تعریف کرد و طوری صحبت کرد که گویی سال 57 است، ورجاوند علی رغم بیماری اش با شور و حرارت سخن گفت و خواستار تغییر قانون اساسی شد، تاج زاده هم از عقلانیت و لزوم آن و فقدان آن در عمل سیاسی و چیزهای دیگری که چون با بغل دستی کمی گپ زدم متوجه نشدم. انصاری راد، اما مفصل تر، مستدل تر و با احساس تر سخن گفت. او از موضعی دینی سخن گفت و امر به معروف و نهی از منکر را شامل امر و نهی حکومت معرفی کرد و گفت اکنون این وظیفه به عهده ی روزنامه نگاران است و گنجی، رحمانی، علیجانی و صابر و دیگر زندانیان مطبوعاتی آمران به معروف و ناهیان از منکر هستند و به خاطر انجام این وظیفه ی دینی در زندان به سر می برند
اخبار 20:30 شبکه دو خبر این تجمع را پخش کرد: پلانی از کدیور که در حال سخنرانی بود، نمایی از حاضران در سالن و گفت و گویی کوتاه با شمس الواعظین که گفت برای اعتراض به موج سرکوب های اخیر روزنامه نگاران در اینجا گردآمده ایم

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Great article and very interesting blog :)

------------------------------------------
Free Poker Money - Sign up $50 bankroll

7:49 PM  

Post a Comment

<< Home