آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, October 29, 2004

انتخابات، نگاه دوم

جمعه 8 آبان 83
درادامه مطلب قبلی و تأیید آن، قسمتی از مصاحبه محمد رضا خاتمی را از شرق دیروز برایتان می نویسم
محمد رضا خاتمی در تحلیل دلایل امتناع موسوی از کاندیداتوری در انتخابات گفت: مهمترین دلیل به نظر من این است که ایشان ریس جمهور را در شرایط فعلی کاره ای نمی دانند و اگر هم بخواهد طبق قانون اساسی این رییس جمهور کار کند با انواع بحران ها و چالش ها رو به رو خواهد شد و نخواهند گذاشت کار کند و در حقیقت کشور با بحران بدتری روبه رو می شود. دبیر کل جبهه مشارکت در عین حال تأکید کرد: به نظر ما این استدلال قابل خدشه است. چرا که اگر رییس جمهور با ایده اصلاح طلبی و عزم و اراده اینکه رییس جمهور قانون اساسی باشد، وارد میدان شود و برنامه داشته باشد و البته مردم هم حمایت کنند، می تواند بر بسیاری از این مشکلات فائق آید و جایگاه ریاست جمهوری را ارتقا دهد
البته آقای دبیر کل نفرمودند که در این هشت سال، رییس جمهوری که ایده اصلاح طلبی داشت و می خواست در چارچوب قانون اساسی کار کند، برنامه ای هم داشت و بیست و دو میلیون رأی هم پشت سرش بود، چگونه جایگاه رییس جمهوری را تنزل بخشیدند و سهم حضرتشان در این تنزل و از بین بردن شور ملی و امید مردم چقدر بوده است. ایشان الان سنگ خودشان و حزبشان را به سینه می زنند. والا اظهر من الشمس است که رییس جمهور به هیچ وجه نمی تواند گامی از گامی دیگر پیش برد مگر رضایت افراد بسیاری را جلب کند. ببینید! قبل از انتخابات مجلس هفتم خاتمی بارها و بارها گفت ما مجری انتخابات غیررقابتی و انتخاباتی که در آن قانون رعایت نشده باشد و حق افراد بسیار ضایع شده باشد، نمی شویم. تقریبا تا آخرین لحظه هم این حرفها را می گفت. نامه ای هم به همراه کروبی به آقای خامنه ای نوشت. ولی وقتی ولایت، امر کرد همه چیز تمام شد. حکم، حکم حکومتی بود و ولی امر. قانون اساسی می گوید. در این وضعیت نه راه پس دارید و نه راه پیش. امر آقا مطاع، باید سرمه کنی و به چشم ها بمالی و سمعا و طاعتا عمل کنی

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Great article and very interesting blog :)

------------------------------------------
Free Poker Money - Sign up $50 bankroll

7:36 PM  

Post a Comment

<< Home