آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, March 02, 2005

بدون شرح

چهارشنبه 12 اسفند 1383
مرا كه زماني شراب از كتاب مي‌شستم
زمانه كاتب دكان مي فروشم كرد
نمي‌دانم اين شعر از كيست. اما وصف حال بسياري از ماست؛ يعني وصف حال نسل من و پيش از من

0 Comments:

Post a Comment

<< Home