آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, December 05, 2005

براي مدرس

دوشنبه 14 آذر 1384
ويژه‌نامه‌ي شرق درباره‌ي مدرس با عنوان شريعتمداري و سياستمداري منتشر شد. تهيه‌ي اين ويژه‌نامه را يك ماه پيش به آقاي غني پيشنهاد دادم و ايشان هم پذيرفت و كار را كم كم شروع كردم. با برخي گفت و گو شد و از برخي نيز مقاله گرفتم. در اين ويژه‌نامه تلاش كردم مدرس آن گونه كه بود به تصوير كشيده شود. هر چند عمري تلاش مستمر و پربار را نمي‌توان در 16 صفحه به تصوير درست درآورد. اما تلاش كردم تا نقابي كه در اين 25 سال بر چهره‌ي او نشسته را تا حدودي كنار زنم و از او قرائتي ارائه كنم كه كمتر ديده‌ايم و شنيده‌ايم. نمي‌دانم تا چه موفق بوده‌ام ولي به نظرم اين ويژه‌نامه روزني را به ما نشان مي‌دهد. به جد ايمان دارم كه او شخصيتي منحصر به فرد در تاريخ معاصر ماست

2 Comments:

Anonymous ebrahim abdollahzadeh said...

ba salam, mikhastam telefoni az shoma tashakkor konam be khatere aan vije name.besiar kamel va beja boud.be omide karhay-e baadi.pirouz bashid.

12:36 PM  
Anonymous javadrooh@gmail.com said...

دستتان درد نكند. از ويژه نامه استفاده كرديم؛ ولي مصاحبه با مهندس سحابي خيلي كوتاه بود. فكر كنم بنده خدا ديگر توان حرف زدن ندارد.از اينكه به كلبه درويشي ما هم سر زديد و التفات فرموديد،ممنونم.

9:13 AM  

Post a Comment

<< Home