آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, February 05, 2006

احمدي‌نژاد گوش مي‌كشد

يك شنبه 16 بهمن 1384
احمدي‌نژاد در سفر به استان بوشهر در جمع مردم يكي از شهرها وقتي از مردم پرسيد مديرانتان كار نمي‌كنند؟ و پاسخ شنيد نه، كار نمي‌كنند، گويي با دست راستش گوش كسي را در دستانش گرفته، پيچاند و گفت كه چنان گوششان را مي‌كشم كه بيست و چهار ساعته براي مردم كار كنند. دولتش براي خدمتگزاري به مردم آمده و وي نيز نوكر مردم است. پس از اين شعار پوپوليستي حاضران هم شعار دادند: احمدي دوست داريم
قبلا نوشته‌‌ام كه احمدي‌نژاد ركورد اولين‌ها را در كشور شكسته است. او اكنون اولين كسي است كه بعد از انقلابي كه مي‌خواست دست گوش‌كش‌ها را كوتاه كند،‌ به صراحت گفت آمده است تا براي كار كردن افراد،‌ گوش آن‌ها را بكشد. او بعد از انقلابي كه اكنون در آستانه‌ي بيست و هفتيمن سالگردش هستيم و هدفش ايجاد نظامي آزاد و عادلانه بوده است، آمده است تا با گوش كشيدن عدالت را به ارمغان بياورد. نمي‌دانم چرا يك دفعه به ياد رضا خان افتادم. او هم براي نظمي كه به آن مي‌انديشيد، گوش مي‌كشيد و به صراحت هم مي‌گفت. اما احمدي‌نژاد هيبت رضا خان را ندارد
اصلا اين كه گفته مي‌شود مسؤولان كار نمي‌كنند به چه معني است؟ مگر مسؤولان بر حسب برنامه‌هاي سالانه و بودجه‌ي تعريف شده در قالب آن عمل نمي‌كنند؟ اگر عمل نمي‌كنند، بايد بركنار شوند نه اينكه گوششان گرفته شود. اگر عمل مي‌كنند و نتيجه رضايت‌بخش نيست بايد موانع شناسايي شود. شايد بودجه كم باشد، شايد نيروي انساني لازم و كافي نداشته باشند، شايد وقت و انرژي و بودجه صرف بلايا شده، شايد تخصيص مناسب نبوده و هزار شايد ديگر كه جاي بررسي دارد و چندين دستگاه نظارتي چنين وظيفه‌اي دارند. پس چه نيازي به گوش كشيدن داريم و چه نيازي به بيان آن. هر چند براي تغيير مديران نيازي به عملكرد آنان ندارد. مگر در اين شش ماه كه صدر و ذيل مديريت كشور تغيير كرد و بي‌تجربه‌گان بر كرسي‌ها نشستند، علت بركناري همه و همه ناكارآمدي‌شان بود؟ به نظرم احمدي‌نژاد با آگاهي تمام چنين سخن مي‌گويد. او با شعارها و آراي پوپوليستي به اين موقعيت رسيده است و حفظ اين موقعيت بدون اين شعارها امكان ندارد. از سوي ديگر، او منظومه‌ي فكري خود را به زبان مي‌آورد؛ منظومه‌اي كه از نگاه نظاميان وارد شده در قوه‌ي مجريه‌ تأثير بسياري گرفته است

2 Comments:

Anonymous behnum said...

salam . in ham ye tajrobeye jadie . bad nist in chand ta linko bebinid:

http://www.deccanherald.com/deccanherald/feb72006/foreign155312200626.asp

http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=5672

http://www.chron.com/disp/story.mpl/ap/world/3639952.html

12:03 PM  
Anonymous عارف said...

بعد از مدتها يه بار از كار كه تنها بهنه زنده موندنمه دست كشيدم و تلويزيون و روشن كردم و احمدي نژاد رو در حال اين سخنراني ديدم تا پنج شش دقيقه يه حسسي داشتم كه بايد توي احساسات بشر به ثبت برسه .حتي چارلي و فاجعه بم هم اين احساس و در من ايجاد نكردن

5:58 PM  

Post a Comment

<< Home