آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, May 07, 2006

برای جهانبگلو

یکشنبه 17 اردی بهشت 1385
خبر دستگیری رامین جهانبگلو را شنیده اید. امروز وزیر اطلاعات افاضه ی فیض فرمودند و اعلام داشتند ایشان به اتهام ارتباط با بیگانگان دستگیر شده اند و پرونده در حال تکمیل شدن است
اتهام ارتباط با بیگانگان، اتهامی است که تنها از سوی حکومت های ایدئولوژیک ساخته و پرداخته می شود تا از این طریق بتوانند به بازتولید حیات ایدئولوژیک خود ادامه دهند. اگر هم ارتباطی می خواهد صورت گیرد باید در چهارچوب منافع حکومت باشد. هر ارتباطی دیگر، حتی اگر منافع ملی در آن مستتر باشد، ناسالم قلمداد می شود. البته وزیر اطلاعات نفرمودند ارتباط ناسالم با بیگانگان. ایشان فقط گفتند، ارتباط با بیگانگان که در این صورت خیلی ها متهم هستند. حالا که ایشان در زندان است، ممکن است هزار و یک اتهام دیگر نیز نصیبش شود، حتی احتمالا شراب خواری، ولی غیر از تریاک کشی!! مگر نبود برای مهندس سحابی دوست داشتنی، برچسب برنداز و جاسوس زندند و مگر اولین نفری که این برچسب را زد آقای هاشمی در نماز جمعه نبود. جالب آن که وقتی هاشمی خاک بازی می کرد، سحابی در مکتب پدرش درس مبارزه می آموخت. و مگر نبود که به عبدی اتهام جاسوسی زدند و بند دال درست کردند و او اکنون حدود یک سال است که حکم رفع اتهام خود را گرفته و به زندگی اش بازگشته است. مگر گنجی چنین اتهامی را دریافت نکرد. مگر حدود یکصد روزنامه توقیف شده با اتهام ارتباط با بیگانگان که آخر معلوم نشد با کی و چگونه و کجا و در چه مواردی، بسته نشدند. این نوع اتهام بستن حداقل برای ما ایرانیان که از سوی حکومت ها بیان می شود، عادی شده است. رژیم طاغوت هم وقتی مبارزی و روشنفکری را دستگیر می کرد، اولین اتهامی که می بست همین بود
دستگیری جهانبگلو برای جمهوری اسلامی که در بحران هسته ای گرفتار است، اصلا به فال نیک نیست. چرا که سازمان های حقوق بشری و نیز شورای امنیت سازمان ملل را نسبت به این موضوع نیز حساس می کند. همان گونه که اکنون کرده است. جهانبگلو شخصیتی شناخته شده در فرانسه و کانادا و امریکا است و جایگاه مناسبی در بین روشنفکران آن کشورها دارد. بدا به حال حکومتی که این امور را نمی فهمد
این هم مطلبی از وحید ثابتیان درباره محتوای پرونده
الپر هم دو مطلب نوشته. این آخری گفت و گوی بازجو با جهانبگلو است. البته شاید واقعی - تخیلی باشد
آی آمریکای نامرد، نوشته ای از سرزمین من

1 Comments:

Anonymous ali(sarzamine man) said...

thank you very much!

11:33 AM  

Post a Comment

<< Home