آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, February 19, 2006

عقل انتحاري

يك شنبه 30 بهمن 1384
رسول جعفريان را احتمالا مي‌شناسيد. او اكنون مسؤول كتابخانه‌ي تخصصي ايران و اسلام در شهر قم است. جعفريان در مصاحبه با صادق صبا كه از راديو بي بي سي امروز صبح پخش شد درباره‌ي سياست هسته‌اي جمهوري اسلامي گفت كه اين بهترين سياست است و ما اگر ببينيم غربي‌ها به خواسته‌هامان هيچ توجهي ندارند بايد همين روال را ادامه دهيم و در مقابل آنان مقاومت كنيم و اصلا فرمان را درآوريم و ماشين را بكوبيم توي سينه‌ي طرف. وقتي صبا پرسيد فكر نمي‌كنيد ماشين غربي‌ها قوي‌تر باشد و در اين تصادف شما (يا ماشين شما) از بين برويد؟ گفت ما چيزي در اين كشور داريم كه عزت است و ما براي عزتمان هر كاري مي‌كنيم و الان در بهترين موقعيت هستيم. اين فهواي سخنان جعفريان بود كه رسانه‌ي جمهوري اسلامي نيز هر از گاهي با او مصاحبه‌ مي‌كند و تحليل‌هاي نسبتا بي‌چفت و بست تاريخي‌اش را به خورد مردم مي‌دهد. اما نكته‌ اين جاست كه اگر عقلي كه او در مواجهه با غرب دارد بر بقيه هم مسلط باشد، نه از تاك نشاني ماند نه از تاك‌نشان. و به نظر هم چنين مي‌آيد. البته عزت و مصلحت و حكمت آقايان چنين حكم مي‌كند، خيلي هم به عقل نيازي ندارند تا با محور قرار دادن آن در اين سه محور در مورد پرونده‌ي هسته‌اي عاقلانه بيانديشند. عصه اين است كه در اين ماجرا از تاك نشاني نماند، تاك‌نشان را بي‌خيال

0 Comments:

Post a Comment

<< Home