آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, May 15, 2006

تكمله‌اي بر سنت و آموزه‌هاي مدرن

دوشنبه 25 اردي‌بهشت 1385
ديشب با دوستان درباره‌ي همين نام‌گذاري امسال صحبت مي‌كرديم و من ايده‌ام را طرح كردم. يكي از دوستان نظري داد كه بيان آن به عنوان يك ديدگاه جالب است. مي‌گفت: اين كه امسال به نام پيامبر اعظم ناميده شده است،‌ به نظرم در پيوند با اهل سنت بوده است، چرا كه آنان از پيامبر با عنوان نبي‌الله الاعظم ياد مي‌كنند و احتمالا آقاي خامنه‌اي از اين طريق آن هم در اين سال پرآشوب خواسته‌اند بر اتحاد بين اهل سنت و شيعيان تأكيد كنند و گامي در اين زمينه بردارند. ظاهرا اين نام‌گذاري براي برخي از متعصبان نه از موضعي كه من طرح كردم بلكه از موضع تقابل با اهل سنت خوشايند نبود
به نظرم اگر چنين مفروضه‌اي در پس اين اقدام وجود داشته باشد،‌ هم نيك است و هم عقلاني. اما يك نكته را نبايد فراموش كرد كه امور اجتماعي علاوه بر آثار و عواقب خواسته، داراي آثار و عواقب ناخواسته نيز هستند كه به يكي از آن‌ها در مورد اين نام‌گذاري در مطلب قبل اشاره كردم. ديگر اين كه اتحاد با اهل سنت و تقريب مذاهب، غير از اين، بيشتر بايد در حوزه‌هاي ديگر نيز خود را نشان دهد. به عنوان مثال در حوزه‌هاي مديريتي و فعاليت‌هاي اجتماعي. من دوستان اهل سنتي دارم كه براي شاغل شدن فقط به جهت شيعه نبودنشان مشكل دارند. پس ما براي تقريب به اقدامات ديگري هم نيازمنديم،‌ اقداماتي كه با سنت‌هاي نيكوي‌مان چندان تداخل و تقابل ايجاد نمي‌كنند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home