آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, May 02, 2005

رأي به چپ ايجابي نبود

دوشنبه 12 ارديبهشت 1384
چپ و راست از نظر مردم شناخته شده‌اند. تجربه نشان داده است كه مردم ما چپ را نيز چندان نيروي ملي و دلسوز نمي‌دانند. راست را كه اصلا با چنين صفتي همراه ندانسته‌اند. چپ هنگامي به قدرت رسيده است كه مشاركت مردم به جهت رأي سلبي به جناح راست بوده است. به عبارتي ديگر هنگامي چپ رأي آورده است كه مردم نخواسته‌اند قدرت به دست راست بيافتد. چرا كه جريان ديگري نبوده است تا انتخاب ديگري باشد. تمام جريان‌ها در اين بيست و پنج سال سركوب شده‌اند و توان جدي‌اي براي رقابت ندارند و يا اگر هم داشته باشند،‌ اجازه‌ي ورود آنان به رقابت داده نشده است. اما راست هنگامي به قدرت رسيده است كه مردم نخواسته‌اند در انتخابات حضور جدي داشته باشند. به جهت فقدان فرآيند دموكراتيك و نبود رقيب، حضور مؤثر مردم كمرنگ شده و جناح راست با رأي سنتي خود بالا آمده است. از اين رو معتقدم كه رأي مردم به جناح چپ در مجلس ششم، رأي ايجابي نبوده است. اگر اين طور بود حتما مجلس هفتم را به راست واگذار نمي‌كردند. بلكه در نبود رقيبي ديگر و براي رأي ندادن به راست به كانديداهاي چپ رأي دادند. اين نكته را بخش عمده‌ي چپي‌ها كه البته در رفتار هشت سال گذشته‌شان راست‌گرا هم بودند درك نكرده‌اند و فكر مي‌كنند رأي مردم ايجابي بوده است. براي همين انتظار داشتند كه هنگام تحصن آنان جلوي مجلس ديوار گوشتني كشيده مي‌شد و حالا خواهان دنباله‌روي مردم از آنان هستند. بابا به خدا مردم از بي كسي به چپ درون حكومتي پناه برده بودند و پس از اين تجربه‌ي هشت ساله چه انتظاري داريم كه به چپ اعتماد داشته باشند و بار ديگر با ترس از راست به آنان رأي دهند. چپي‌ها آن جايي كه منافع مردم در ميان بود،‌ مقاومت جدي آن گونه كه منافع خودشان در ميان بود نكردند. بر مبناي چه فاكتور عيني و نه ذهني بايد انتظار داشته باشيم به كانديداي چپ رأي داده شود. بر مبناي چه فاكتور عيني مي‌توان ادعا كرد كه اين گروه مي‌تواند به شعارهايش پاي‌بند باشد. بر مبناي كدام فاكتور عيني مي‌توان پذيرفت كه آنان رأي مردم را تقديم به اقتدارگرايان نكنند،‌ آن گونه كه در هشت سال گذشته كردند. تضمين‌هاي عيني بايد وجود داشته باشد و الا ما چند بار بايد در چاه بيافتيم و چند بار بايد سرمان به سنگ سنگ بخورد تا بفهميم

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

.اقای نوریزاده مطمئن باشید هنوز خیلیا هستند که با این که خیلی از واقعیتا رو توی جامعه میبینند هنوز هم به اصلاحات که یه جور جک به نظر میاد امیدوارند...واقعا هم نمیدونم به چی امید دارن؟

3:12 PM  

Post a Comment

<< Home