آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Tuesday, June 07, 2005

جبهه‌ي دموكراسي و حقوق بشر

سه‌شنبه 17 خرداد 1384
بالاخره جبهه‌ي دموكراسي و حقوق بشر با چندين سال تأخير شكل گرفت. احتمالا اگر فضاي انتخاباتي نبود و به مشاركتي‌ها و مجاهدين انقلاب چنين فشاري وارد نمي‌آمد، همچنان حاضر به تشكيل چنين جبهه‌اي نمي‌شدند. مگر ماجراي استعفايشان در مجلس ششم نبود كه بارها و بارها اقتدارگرايان در مقابل ملت ايستادند ولي ككي از آقايان نگزيد ولي وقتي لقمانيان دستگير شد و آقايان رد صلاحيت شدند، تحصن كردند و از انتظار هم داشتند مردم دور مجلس ديوار انساني تشكيل دهند. در اين جا هم هشت سال را تلف كردند و پيشنهادهاي دلسوزان را به پشت گوش انداختند و اكنون كه با مشكل مواجه شده‌اند فهميده‌اند كه به تنهايي نمي‌توان كاري كرد و تشكيل جبهه را البته قبل از انتخابات پذيرفته‌اند. از گذشته گفته‌اند عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد. به دوستان مي‌گفتم تشكيل اين جبهه حتي اگر از سوي اين دو حزب درون حاكميت بخواهد تاكتيك قلمداد شود، خود به يك استراتژي مبدل خواهد شد. مهم شكل‌گرفتنش بود و ديگر كسي نمي‌تواند جلوي حركت آن را بگيرد. جبهه اقتضائات خود را دارد كه با حزب متفاوت است. اما به اين چهار گروه هم نبايد محدود شود. بايد تمام گروه‌هاي وفادار به ايران و استقلال كشور را در بربگيرد. براي جذب اين گروه‌ها نيز فقط يك خط قرمز بايد وجود داشته باشد و آن وفاداري به ايران و غيروابسته بودن به امريكا و انگليس و مافيها. در اين صورت اين جبهه فربه خواهد شد و توان و انرژي عظيمي را در حركت اصلاحي ملت ايران خواهد دميد. فقط در اتحاد تمام نيروهاي ترقي‌خواه است كه مي‌توان در مقابل پشتوانه‌ي چند صد ساله‌ي اقتدارگرايان ايستاد و كانون‌هاي قدرت آنان را به زانو درآورد. اكنون با شكل‌گيري اين جبهه هر چند به سختي اما راحت‌تر! مي‌توان از معين دفاع كرد و به او رأي داد. با اين حال ديگر پيروزي يا شكست معين در انتخابات اهميت درجه دوم يافته است. اكنون گام اول پيروزي با تشكيل اين جبهه برداشته شد. اميد كه اين اتحاد سربلندي و پيشرفت كشور را به دنبال داشته باشد. به همه‌ي دوستداران ايران تبريك مي‌گويم

1 Comments:

Anonymous پرستو said...

سلام. واقعن تبريک گفتن دارد. خيلی خوشحال شدم از تشکيل اين جبهه.

12:11 AM  

Post a Comment

<< Home