آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, July 08, 2005

به ياد گنجي

جمعه 18 تير 1384
اكبر گنجي هنوز در اعتصاب غذا است
اكبر گنجي انفرادي نگهداري مي‌شود
اكبر گنجي در 30 روز گذشته 19 كيلو وزن كم كرده است
در داخل كشور هيچ كس به داد اكبر گنجي نمي‌رسد
وقتي بابي‌سانز زنداني بود و در اعتصاب غذا به سر مي‌برد، مطبوعات و شبكه‌هاي تلويزيوني انگلستان آن قدر آزادي داشتند كه خبرهاي لحظه‌اي او از منتشر كنند و افكار عمومي دنيا را متوجه وضع وخيم او كنند. هر چند بابي‌ساز تصميم گرفته بود به خاطر كشورش ايرلند در اعتصاب بميرد. اما كدام مطبوعه مي‌تواند بدون هراس از گنجي بنويسد و تلاشش براي توجه دادن به افكار عمومي باشد و سپس متهم به تشويش افكار عمومي و اقدام عليه امنيت ملي نشود. با اين حال به گفته‌ي حاكمانمان ما آزادترين كشور دنيا هستيم

1 Comments:

Anonymous ashabaviz said...

سلام
شباویز فردا ساعت 12 ظهر به روز می شود با عنوان:شیک پوشی سیاسی.
من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت و مینوی من بزرو طوع و خاک ساری نبود.مرا خدایی می بایست شایسته ی آفرینه ای که نواله ی ناگزیر را گردن کج نمی کند(برای گنجی)

9:42 AM  

Post a Comment

<< Home