آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, October 15, 2007

عمادالدين باقي در زندان

دوشنبه 23 مهر 1386
عمادالدين باقي بازداشت و روانه‌ي زندان شد. با او در روزنامه‌ي جمهوريت كار كردم. پيش از آن نيز مي‌شناختمش. نزديك به سه ماه تلاش براي انتشار روزنامه‌اي كه وقتي آغاز به كار كرد، تفاوتش را با ديگر روزنامه‌ها به خوبي مي‌شد مشاهده كرد و اصحاب قدرت كه امنيت ملي را معادل امنيت خود مي‌پندارند تنها تحمل دوازده شماره‌‌اش را داشتند؛ يا باقي و چند تن از اعضاي تحريريه بايد مي‌رفتند يا روزنامه، و روزنامه بدون باقي نمي‌توانست بماند. ايده و رويكرد از او بود. صبوري، دقت و تأكيد بر منافع ملي و پاي‌بندي به اصول و قواعد دموكراتيك از ويژگي‌هاي باقي است. حال اين كه اتهام اقدام عليه منافع ملي چگونه مي‌تواند به او بچشبد، حضرت حق هم سر در نمي‌آورد
سالياني است كه او به همت تعدادي از دوستان و همفكرانش، كانون دفاع از حقوق زندانيان را تأسيس و سامان داده است و الحق كه نقش مؤثري در سامان دادن به بخشي از مسائل و مشكلات زندانيان و دفاع از حقوق آنان و حتي جلوگيري از اجراي برخي احكام خشن داشته‌اند؛ اقداماتي كه غير از وجوه انساني‌اش، نقش قابل توجهي در تعديل چهره‌ي جمهوري اسلامي به عنوان نظامي خشن داشته است. هر چند ديگراني هستند كه اين چهره را پر از خشونت به تصوير مي‌كشند ولي تلاش باقي در جهت زدودن اين خشونت از چهره‌ي نظام بود. البته اقدامات او در اين فرآيند با منافع و مصالح بسياري از اصحاب قدرت ـ نه منافع و مصالح ملي ـ خواسته يا ناخواسته در تعارض قرار گرفته است. اين نيز او را در سيبل آنان قرار داده؛ سيبلي كه او را هر چند سال يك بار روانه‌ي زندان مي‌كند. اين را نيز از ياد نبريم كه نام باقي با پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي پيوند خورده است. او از جمله كساني است كه به جد در اين باره نوشت و تاوانش را با به زندان رفتن پرداخت
رييس كانون دفاع از حقوق زندانيان، اكنون در زندان به سر مي‌برد. اين اقدام شايد از نگاه برخي آقايان به مصالح صاحبان قدرت باشد، اما از يك سو، عاري از هر مصلحت‌انديشي ملي است، چرا كه بازتاب جهاني مثبتي به همراه نخواهد داشت و از سوي ديگر، صاحبان قدرت بدون نقد شدن ناتوان از فهم مصالح خود خواهد بود. باقي، مصالح حاكمان را نيز گوشزد مي‌كرد
بايد ديد، آيا احزاب اصلاح‌طلب نسبت به دستگيري رييس يك كانون غيردولتي اعتراض خواهند كرد

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

سلام هموطن ایرانی. آدینه‌ به خیر.
سایت یاهو که من و شما عضو آن هستیم و در آن ایمیل داریم، اخیراً نام کشورمان ایران را از لیست کشورهای خود در صفحه‌ی ثبت نام حذف کرده. اگر حاضر نیستید این ننگ را بپذیرید که بعد از نام افغانستان و اندونزی و منطقه‌ی عرب‌نشین بیطرف بین عراق و عربستان، نام ایران شما در لیست نباشد، با لینک دادن به سایت http://helloyahoo.net از طریق کلیدواژه‌ی Yahoo mail به عمل کردن بمب گوگلی علیه این سایت کمک کنید! متشکرم

6:15 PM  

Post a Comment

<< Home