آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Tuesday, August 05, 2008

وبلاگ من

با احترام خدمت دوستان
يادداشت‌هايم را در وبلاگ زير مي‌گذارم
آينده آبي در پرشين‌بلاگ

1 Comments:

Anonymous isphilosophy said...

تا حالا به خودكشي فكر كردي؟

4:34 PM  

Post a Comment

<< Home