آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Friday, July 02, 2004

نيروهاي ويژه و سه فرض مردمي

مدت‌هاست كه به غير از پليس راهنمايي، در چهاراه‌هاي خيابان‌هاي تهران مي‌توان پليس نيروي انتظامي را ديد كه به ظاهر در امر رتق و فتق امور ترافيكي نقش بازي مي‌كنند. كاغذي به دست دارند و گاه شماره‌ي اتومبيل‌هاي متخلف را مي‌نويسند. سوتي به دست دارند و گاه آن را براي اتومبيل‌هاي خلاف‌كار به صدا درمي‌آورند. موتور پرشتابي دارند و گاه دو تركه به دنبال موتور خلاف‌كاري مي‌شتابند و وي را توقيف مي‌كنند. كمي به خيابان‌هاي بالاتر برويم به دنبال اتومبيل‌هاي جواناني مي‌روند كه دختر و پسري و يا دختران و پسراني در آن نشسته‌اند و آنان را متوقف مي‌كنند. در خيابان‌ها جلوي دختر و پسري را كه به نظرشان مشكوك! مي‌آيد مي‌گيرند و پرس و جو مي‌كنند و فردا نمي‌دانيم ديگر چه خواهند كرد. گرچه بهانه‌ي حضورشان مسائل ترافيكي بوده است. هنوز هيچ آماري از سوي نيروي انتظامي داده نشده است كه با حضور اين نيروهاي ويژه چه ميزان از جرايم ترافيكي كاسته شده است؟ چه ميزان از جرايم خياباني همچون موتور دزدي، كيف زني و امثالهم كاهش يافته است؟ در مقايسه با زماني كه اين گروه نبوده است چه تعداد باندها شناسايي شده و اعمال مجرمانه كنترل شده است؟‌ قاچاق دختران و زنان ايراني كه در همين خيابان‌ها شناسايي مي‌شوند و قرارها گذاشته مي‌شود،‌ به حداقل رسيده و كانون‌هاي اصلي خشكانده شده است؟ هيچ نمي‌دانيم
يكي مي‌گويد يك مشت بچه شهرستاني را كه از تهراني‌ها كينه هم به دل دارند آورده‌اند و حالا كه باتوم به كمر بسته‌اند و لباس كماندويي پوشيده‌اند تا دلشان مي‌خواهد امر و نهي مي‌كنند و چه لذتي مي‌برند. در صورتي كه همان حكومتي كه وي را به اين كار گماشته، شهر و ديار وي را محروم كرده و تهران را پروانده است. اين طوري تهراني‌ها كه مي‌توانند مسأله‌زا باشند، حسابي تحقير هم مي‌شوند.
يكي ديگر مي‌گويد اين‌ها به بهانه‌ي ترافيك آمده‌اند و فعلا هم به امور ديگر چندان كاري ندارند، اما وقتي ما به حضورشان عادت كرديم، وقتي جزئي از زندگي روزمره‌ي خياباني ما شدند،‌ آن گاه گام به گام وارد عرصه‌هاي ديگر مي‌شوند. آن گاه حضور خود را همان‌طور كه در سر چهارراه‌ها پررنگ است، در اماكن و فضاهاي ديگر پررنگ مي‌كنند و حوزه‌ي نفوذشان را گسترش خواهند داد. با توجه به اينكه در روزهاي اول فقط تذكرات ترافيكي مي‌دادند و حالا به افراد نيز تذكر مي‌دهند و حتي ديده شده جوانان را نيز دستگير مي‌كنند، اين نظريه به واقع نزديك‌تر مي‌نمايد
يكي ديگر مي‌گويد بالاخره تهران مسأله‌زا است. اين را چند سال گذشته به خوبي نشان داده است و حالا كه محافظه‌كاران در صدد تعرض بيشتر به حوزه‌هاي خصوصي زندگي مردم هستند، ممكن است تهران با مسائلي نيز مواجه شود. از اين رو، تا آوردن نيروهاي ضد شورش ممكن است دامنه‌ي برخي از فعاليت‌هاي مخالفان افزايش يابد. نيروهاي حاضر در چهارراه‌ها به سرعت قابل سازماندهي و گسيل شدن به محل آشوب هستند. اين طوري هر اتفاقي به سرعت قابل كنترل است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home