آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Tuesday, July 06, 2004

توجيه‌نامه‌ي سانسور

در فصلنامة «رواق انديشه» متعلق به مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما آمده است
در ايران بايد قوانين مربوط به نظارت و سانسور بر رسانه‌ها جدي شود، در واحدهاي درسي مربوط به رشتة حقوق واحدي به نام حقوق رسانه‌ها تأسيس شود، حوزيان نيز با بررسي جنبه‌هاي فقهي و اسلامي گامي در جهت انطباق فقه بر مقتضيات زمان بردارند
البته نويسنده قبل از اين نتيجه‌گيري دربارة پذيرفتن اصل لزوم سانسور در آمريكا، اروپا و ديگر كشورها داد سخن داده و مثال‌هايي از فيلترگذاري در اماكن عمومي مانند كتابخانه‌هاي عمومي آورده و سپس نتيجه گرفته چرا ما نه؟! حتي گفته وقتي ما بخواهيم اين كار را بكنيم مي‌گويند حقوق شهروندي به مخاطره افتاده است. در جايي هم گفته اينكه كارت‌هاي اينترنتي در دسترس اطفال و نوجوانان است ابهام حقوقي و قانوني دارد
اول اينكه معلوم است يا ترسيده بنويسد جوانان و يا خواسته جوانان را تحويل نگريد و يا تحقير كند. آوردن كلمه‌ي اطفال واقعا مسخره است. دوم اينكه كه اگر در آمريكا مثلا در كتابخانه‌هاي مدارس و يا عمومي براي اينترنت فيلتر گذاشته‌اند، به جايش در عرصه‌ي خصوصي ديگر كاري به شهروندانشان ندارند و آنا را در خلوتشان نيز كنترل نمي‌كنند. سوم اينكه معلوم است از فعاليت گسترده‌ي جوانان ايراني حسابي نگران هستند. خوشبختانه به ندرت مي‌توان ديد كه جوانان ما در فعاليت‌هاي نگارشي‌شان در اينترنت به ابتذال كشيده شده‌ باشند و اين موضوع ـ يعني فكر كردن جوان ايراني و رد و بدل اطلاعات و نظرات در اينترنت ـ‌ برايشان نگران‌كننده شده است. چهارم اينكه منتظر باشيد پس از اين توجيه‌نامه به احتمال زياد مجلس هفتم تو نخ تهيه‌ي طرح سانسور و تصويب آن مي‌رود

0 Comments:

Post a Comment

<< Home