آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, June 26, 2005

چند نكته

يكشنبه 5 تير 1384
اول/ اين انتخابات مرزبندي‌هاي نويني را در درون حكومت ايجاد كرد. اليگارشي نظامي در برابر اليگارشي روحاني ايستاد و پيروز شد. ناطق نوري،‌ كروبي و هاشمي كه هر سه از شخصيت‌هاي مهم نظام بودند، به بازي گرفته و عملا از صحنه‌ي قدرت كنار زده شدند. اكنون با هماهنگي بين رييس جمهور، مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و شخص هاشمي نيز كاره‌اي نخواهد بود. از نظر نظاميان،‌ عمر سياسي هاشمي به پايان رسيده است. آيا هاشمي مي‌تواند نقش تاريخي سياسي‌اش را ايفا كند
دوم/ نتيجه‌ي اين انتخابات، ناشي از شكل‌گيري جنبش تهي‌دستان و فرومايگان شهري (اقشار پاييني جامعه) است كه در برابر جنبش اصلاح‌طلبي طبقه‌ي متوسط قد علم كرد. تهي‌دستان و فرومايگان شهري در اين انتخابات براي به دست آوردن قدرت انگيزه‌ي بسيار داشتند،‌ بالاخص چون حريف هاشمي بود. در مقابل طبقه‌ي متوسط انگيزه‌ي براي ورود به رقابت نداشتند، بالاخص چون هاشمي نمايندگي مي‌كرد. آن‌ها اين رقابت را چندان جدي‌ نگرفتند
سوم/ مقايسه‌ي ايران و فرانسه اشتباه بود. اين نكته را مي‌خواستم بنويسم كه دوستان در آن شرايط موافق نبودند. شيراك به اصول دموكراسي وفادار است و فرانسويان اين را مي‌دانستند. اما هاشمي نشان داده است كه وفاداري چنداني به اين اصول ندارد. از سوي ديگر، مردم فرانسه از منافع ملي فهم مشترك دارد و نسبت به آن حساسيت مي‌ورزند. اما ما ايرانيان هنوز از منافع ملي تصوير روشني نداريم. عمدتا منافع آني و كوتاه‌مدت خود را مي‌بينيم
چهارم/ صادق صبا مفسر راديو بي بي سي در هفته‌ي گذشته از شعارها و برخي برنامه‌هاي احمدي‌نژاد مي‌گفت. بحث مبارزه با فقر و فساد و چرايي پذيرش اجتماعي آن شعارها را مطرح مي‌كرد. حتا يك بار به پايگاه اجتماعي او اشاره‌اي نداشت. به نظرم اين عدم اشاره با توجه به پايگاهي كه بي بي سي در ايران دارد،‌ بسيار معنادار است؛ چرا كه از ديشب نوع تفسيرها متفاوت شده و به جاي بحث درباره‌ي شعارها به بحث درباره‌ي پايگاه اجتماعي احمدي‌نژاد،‌ نظامي‌بودن و تندرو بودنش اشاره شد. ديشب گفت ميليتاريسم بعد از پنجاه سال بار ديگر بر ايران حاكم شد. اين تفاسير معنادار است
پنجم/ ديشب در خانه‌ي و اطراف خانه‌ي احمدي‌نژاد جشني برپا بود. طرفدارانش كه شامل تندروان و قشريون مذهبي بودند، گرد آمده بودند و حاج منصور ارضي نيز براي‌شان مي‌خواند. آن‌ها در پوست خود نمي‌گنجند. اما از تهيدستان شهري خبري نبود

2 Comments:

Anonymous رزالین said...

سلام این نکته عجیبی نیست تهیدستان همیشه زمانی هستند که دولتمردان به ایشان نیاز دارن............ و دلیل بقای حکومت استبداد دینی همین قشر فاقد شعور و فهم سیاسیت...............حق یارتون

4:34 AM  
Anonymous بابک said...

مبنای این عقیده که احمدی نژاد رایش رو از تهیدستان شهری گرفته و طبقه متوسط به معین رای داده کدوم آمارگیری و تحقیق علمیه؟ آقا حرف حساب زدن کار مشکلیه. گزارشات آماری دقیق و تحقیق و بررسی به روش علمی لازم داره. نظر به اینکه این کارا سخته ما ایرانی ها ترجیح می دیم نظرات پر احساس و بی منطق و به درد نخور ارائه بدیم. هرگز از هیچ اشتباهی درس نگیریم و به جای برنامه ریزی و حرکت در مسیر حساب شده و نتیجه گیری تصمیمات خلق الساعه و نتیجه های شانسی بگیریم. آسانتره

11:40 PM  

Post a Comment

<< Home