آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Monday, October 23, 2006

پرسش از معظله‌ي رؤيت هلال ماه

دوشنبه 1 آبان 1385
رؤيت هلال ماه رمضان و شوال، پانزده، شانزده سالي است كه معضلي شده است. در سال‌هاي اخير كه اين معضل حادتر هم شده و اگر به همين نحو پيش برود فكر مي‌كنم تشكيلات عريض و طويلي براي آن ايجاد كنند. اكنون ستاد استهلال ماه رمضان و شوال تشكيل شده و عده‌اي در اين ستاد عضو هستند و دبيرخانه‌اي و تشكيلاتي و حتما حقوقي و فوق‌العاده‌اي و حق مأموريتي. در كنارش دو هواپيما و يا بيشتر(ديشب از تلويزيون گفته مي‌شد احتمالا بيشتر) با تعدادي روحاني و اصحاب نجوم براي رصد ماه به پرواز درمي‌آيد كه نمي‌دانم هزينه‌ي پرواز و حق‌ مأموريت آقايان چقدر مي‌شود. در كنار اين دو حداقل صد تيم تجسس كه حتما هر تيم چهار تا هفت هشت نفر خواهند بود، در سراسر كشور به راه مي‌افتند تا اين ماه زبان‌بسته را به چشم ببينند. آنان نيز چون به مأموريت مي‌روند، حق مأموريتي و فوق‌العاده‌اي و شايد جايزه‌اي دريافت كنند. علاوه بر اين، صدا و سيما برنامه‌هاي متعددي براي اين منظور تدارك مي‌بيند، مانند ديشب كه برنامه‌ي مفصلي بود و افراد متعددي در اين باره اظهار نظر كردند و حتي يك نفر را آورده بودند كه ركورددار رؤيت هلال ماه بود!!(حالا اين ركوردداري چگونه به دست آمده و از كجا معلوم ديگري‌اي نباشد كه از او بيشتر ديده باشد). اين برنامه‌ها قطعا هزينه دارد و در مجموع بايد از ده‌ها ميليون‌ها و احتمالا از صدها ميليون تومان خرج گفت تا ثابت شود كه ماه ديده شده است يا خير؟ حالا اگر شب اول نديدند، همه‌ي آن هزينه‌ها براي شب دوم تكرار مي‌شود. در اين جا چند پرسش مطرح مي‌شود: اول اين كه اين پول از كجا مي‌آيد؟ آيا غير از جيب ملت؟ آن‌هم وقتي همين پول مي‌تواند شكم خالي خانواده‌هاي بسياري را در همان روز عيد پر كند؟ دوم چرا پيش‌ترها ما با چنين مشكلي مواجه نبوديم و رؤيت ماه به سادگي اتفاق مي‌افتاد و در اين رؤيت هم به ندرت اشتباه پيش مي‌آمد؟ چه اتفاقي افتاده است كه ديگر نمي‌توان بدون هزينه كردن و به همان سادگي گذشته ماه را رؤيت كرد و بدون اين جار و جنجال و بازي‌هاي عوامانه عمل كرد؟ چه كساني و چه موقعيت‌هايي از اين ماجرا سود مي‌برند؟ و چه سودي از آن مترتب افراد مي‌شود؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home