آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, November 01, 2006

سخن‌ها به كردار بازي بود

چهارشنبه 10 آبان 1385
ديروز خواندم كه سخنگوي خوش‌تيپ هيأت دولت در پاسخ به اعتراض‌هايي كه در باره‌ي تعطيلات بعد از عيد فطر شده بود،‌ گفته است: ذائقه‌ي مردم را از شيريني تعطيلات تلخ نكنيد. با اين جمله به ياد حكيم بزرگ ايران زمين، فردوسي افتادم كه گفته است: در همين مرز و بوم نژادي پديد مي‌آيد كه سخنش به كردار بازي است. ببينم كجاي اين سخن،‌ بازي‌اي بيش نيست
اول/ وقتي گفته مي‌شود مردم مقصود چيست؟ آيا از مردم، تمام مردم ايران قلمداد مي‌شوند و يا بخش كوچكي را مد نظر مي‌گيرند و به كل تعميم مي‌دهند؟ به نظرم در اين جمله نوعي سوء استفاده از مردم نهفته است. چرا كه بخش قابل توجهي از مردم تعطيل نبودند تا شيريني‌اي برايشان همراه باشد. مردم ما اكثر داراي مشاغل غير دولتي هستند و تقريبا تمام مراكز غير دولتي در آن دو روز فعال بودند. اين تعطيلات فقط شامل كارمندان دولت شد كه البته بايد ديد آيا به ذائقه‌ي آنان نيز شيرين آمده يا خير؟
دوم / وقتي مي‌گوييم شيريني بايد ديد مقصود چيست؟ آيا وقتي چهارشنبه صبح تمام عابربانك‌ها خالي از پول بودند و بسياري حتي براي گذران روزمره‌ي تعطيلات غيرمترقبه پولي و آهي در بساط نداشتند،‌ شيرين گذرانده‌اند؟ در اهواز مردم تعدادي از عابر بانك‌ها را تخريب كردند به طوري كه استاندار چند بانك را موظف به ارائه‌ي خدمات به مردم كرد؛ عمل‌هاي جراحي بسياري از بيمارستان‌ها كه از چندين ماه قبل نوبت گرفته شده بود، ‌انجام نشد. برخي براي اين درمان خود از شهرستان به تهران آمده بودند؛ برخي از درمانگاه‌ها كه پيش‌بيني تعطيلات را نداشتند، براي ارائه‌ي خدمات در سه روز تعطيل دارو نداشتند و با مشكلات بسياري و روابط با بيمارستان‌ها توانسته بودند به حداقلي از نيازمندي‌هاي خود دست يابند؛ حساب‌هاي مالي بسياري كه بايستي در روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه انجام مي‌شد با سه روز تأخير مواجه شد. شما خود وضعيت بانك‌ها را در روز شنبه ديديد؛ كارمندان رده‌هاي پاييني و مياني كه دولت ارزشي! سنگ آنان را به سينه مي‌زدند، يا وقت را به بطالت گذراندند و يا به شغل دوم خود رسيدند؛ واقعا وقتي گفته مي‌شود شيريني مقصود چيست؟
سوم/ ذائقه‌ي مردم با رونق زندگي شيرين مي‌شود. حالا اگر كاري كنيم كه در سطح ملي از اين رونق كاسته شود، مي‌توان از شيريني ياد كرد؟ اگر پول استخراج و صادرات نفت را در نظر نياوريم، كه در هر تعطيلاتي كار خود را كرده و جيب دولت را پر مي‌كند، خوابيدن ديگر بخش‌هاي توليد در همان دو روز چه ضربه‌اي به اقتصاد كشور مي‌زند؟ البته وقتي جيب از پول نفت پر باشد، گور پدر بقيه‌ي اقتصاد. حالا سهم صنعت مي‌خواهد از 5/2 درصد پايين بيايد يا نه، غمي نيست!ا از سوي ديگر مشكل بنزين اين روزها به سختي گريبان ما را گرفته است. در همين دو روز، ميليون‌ها ليتربنزين وارداتي دود شد و به هوا رفت، كه مي‌توانست نرود؛ ارتباط بازرگاني و مالي كشور با تمام كشورها مختل شد، فقط طي يازده روز توانستيم در يك روز آن هم چند ساعت اين ارتباط را داشته باشيم؛ باز هم گور پدر آن‌هايي كه مي‌خواهند ارتباط داشته باشند، ما پول نفت را در جيب داريم و كاممان شيرين . پس ببينيد، ذائقه‌ي آقايان شيرين بوده كه آن را به مردم ايران تعميم مي‌دهند. مگر همسر همين سخنگوي خوش‌تيپ در نقد خاتمي بارها از كلمه‌ي مردم و ملت استفاده نكرده است. آن‌ها خودشان را دائرمدار ملت ايران مي‌بينند و سخنانشان بازي‌اي بيش نيست

0 Comments:

Post a Comment

<< Home