آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Sunday, November 05, 2006

بي‌حرمتي حريم خصوصي از كجاست؟

يكشنبه 14 آبان 1385
ماجراي توزيع فيلمي از يك هنرپيشه را شنيده‌ايد و يا خوانده‌ايد. فارغ از اين كه توزيع آن عمل بسيار پستي بوده است و با آبروي فردي بازي شده است، به نظرم توجه به يك نكته ضروري است: اين كه اين عمل در اين جامعه‌ غيرطبيعي نيست
در جامعه‌ي ما از يك سو دخالت در حريم زندگي خصوصي افراد و از سوي ديگر پاي‌مال كردن آبروي افراد باب روز و عادي شده است. و اين هر دو، از رفتار و ايدئولوژي ساختار سياسي‌مان توليد و در لايه‌هاي گوناگون اجتماعي به انحاي مختلف بازتوليد شده است. وقتي ساخت سياسي حريم خصوصي زندگي افراد را حفظ نكند، و از آن براي كوبيدن مخالفان و منتقدان خود سود جويد و هر گاه اراده كند، به اين حريم وارد ‌شود، به ناحق امور نامربوط را مربوط جلوه دهد و حق خود بداند كه تلاش خود را بر بي‌حرمتي و ريختن آبروي افراد متمركز كند، چرا نبايد بيانديشيم كه اين رفتار در جامعه ريشه مي‌دواند و از سوي ديگران نيز به حريم كاملا خصوصي افراد نيز سرايت كند؟ به عنوان مثال مگر برخورد با شركت‌كنندگان در كنفرانس برلين را از ياد برده‌ايم كه همان سيماي اسلامي با نشان دادن آن رقاصه و مرد لخت (آن هم در ماه محرم) كه هيچ ارتباطي با سخنرانان نداشت و سوء استفاده‌ي دشمنان انقلاب بود،‌ با آبروي افراد بازي نكرد. مگر وقتي منتقدان نظام دستگير مي‌شدند،‌ خيلي زود در روزنامه‌هاي اقتدارگرايان و سايت‌هاي خبري‌شان از كارها و اعمال غيراخلاقي عمدتا غيرواقعي افراد نمي‌نوشتند. مگر اين آقايان كه بر پيشاني‌شان لكه‌ي سياه مهر سجده نشسته‌ است،‌ حريم اخلاق را پاس داشته‌اند تا اكنون از جواني كه اخلاقي نياموخته و جامعه‌اي كه در ترديد به سر مي‌برد،‌ بخواهيم كه به حريم خصوصي افراد احترام بگذارند؟ مگر حريمي باقي مانده است؟ آن چه ما از لو رفتن فيلم‌هاي خانوادگي و خصوصي و توزيع وسيع آن در سطح كشور مي‌بينيم، محصول روابط اجتماعي‌اي است كه در اين جامعه شكل گرفته است. الناس علي دين ملوكهم

2 Comments:

Anonymous Me said...

Also see: http://blog.360.yahoo.com/blog-e1JSQlEidLWtos1dbi2kNqo-?cq=1&p=62
and:
http://blog.360.yahoo.com/blog-HqPhMvsib7RZyG.Z0LWlUacBvzDVlQ--?cq=1&p=1138

12:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام ... بخشی از مطالب شما را خواندم و بهره ها بردم .... تشکر از زحمتی که می کشید .... امیدوارم موفق و پایدار باشید

11:16 AM  

Post a Comment

<< Home