آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, December 06, 2006

انتخابات خبرگان

چهارشنبه 15 آبان 1385
درباره‌ي انتخابات خبرگان مي‌توان گفت كه به لحاظ مفهوم انتخابات، سالبه به انتفاي موضوع است؛ دلايلش هم در روزنامه‌ها و برخي وبلاگ‌ها بحث شده است. اين كه انتخاب خبرگان واجد دور شده است و دور نيز باطل است. از اين رو، آن چه در بطن دموكراسي بوده است، در اين يكي به هيچ وجه در نظر گرفته نشده است. فقط شكلي از انتخابات دارد كه مي‌تواند شوراي برگزيدگان از سوي فقهاي برگزيده‌ي رهبري هم باشد. هيچ فرقي در نفس الامر آن نمي‌توان ديد.علاوه بر اين كه به قول حجاريان ابهام در اين هم هست كه اگر رهبري حكم به انحلال مجلس خبرگان داد و خبرگان حكم به عدم صلاحيت رهبر آن‌گاه حكم كدام نافذ خواهد بود؟ البته بر خلاف پاسخ كاملا ابتدايي مصباح به اين پرسش كه بر حسب تقدم زماني حكم پذيرفته مي‌شود، معتقدم بر حسب توانمندي قدرت سياسي و اقتصادي است كه حكم اجرا مي‌شود و در اين بين رهبر از توانمندي بيشتري برخوردار است. فرض كنيد رهبر صلاحيت خود را از دست بدهد و فردي مستبد و ديكتاتور شود. مجلس خبرگان بر فرض محال به چنين شناختي برسد و بخواهد رهبر را عزل كند. قطعا چنين رهبري قبل از تشكيل مجلس خبرگان از نيت آنان با خبر شده و مجلس را منحل و آنان را عاملان دشمنان دين و مملكت معرفي مي‌كند و احتمالا پرونده‌هايي هم براي حقوق‌بگيري آنان از ايادي بيگانه تشكيل مي‌شود. تقدم زماني آقاي مصباح،‌حق را به رهبر مستبدي مي‌دهد كه پيش‌دستي كرده است. از طرف ديگر، مصباح كه معتقد به كشف در رهبري بود. من مانده‌ام رهبري كه از سوي خدا و امام زمان تعيين مي‌شود و آقايان فقط او را كشف مي‌كنند، چگونه ممكن است از صلاحيت اوليه‌اش سقوط كند. اگر بگويند ممكن است ما در كشف دچار اشتباه شده بوديم، از كجا معلوم در كشف بعدي اشتباه نكنند و اين اشتباه خود را با عناوين ديني و الهي به خلق‌الله ندهند و اگر بگويند او ممكن است به مرور دچار لغزش شود و از صلاحيت خلع، چرا خداوند كسي را مبناي كشف قرار نداد كه فردي صالح و شايسته باقي بماند. او كه مي‌دانست رهبر منتخب روزگاري به فساد كشيده مي‌شود. چرا از ابتدا در دل آقايان نيانداخت كه فردي ديگر را انتخاب كنند كه احتمالا در زندگي‌اش دچار آن لغزش‌ها نشود؟ در هر دو سويش مشكل وجود دارد. از همين روست كه پاسخ به اين امور پيش از آن كه بر حسب منابع ديني باشد، بايد بر حسب منابع عقلي باشد. حالا كدام عقل سليمي اين شيوه را مي‌پسندد، نمي‌دانم. فقط اين را مي‌دانم كه مدرس هم در آن مضار بسياري مي‌ديد

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

در انتخابات خبرگان, به کاندیدی رای بدهید که به زبان بین المللی (زبان انگلیسی) مسلط باشد.

6:45 PM  

Post a Comment

<< Home