آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Saturday, December 30, 2006

پيمان هال‌ كرافت در سيماي جمهوري اسلامي

شنبه 9 دي ماه 1385
فكر مي‌كنم پنج‌شنبه بود كه كانال سه تلويزيون فيلم پيمان هال كرافت را پخش كرد. پخش اين فيلم بعد از آن كه تنها چند روز از قطعنامه‌ي شوراي امنيت سازمان ملل مبني بر اعمال بخشي از تحريم‌ها عليه دولت ايران مي‌گذرد، جالب توجه بود
در اين فيلم شهروند امريكايي، فردي ضد جنگ،‌ ضد نازيسم، خواهان سازندگي، خيرخواه، شفاف، نسبتا ساده و صادق، داراي اعتماد به نفس و تاحدودي مغرور مي‌نمايد. داستان فيلم از اين قرار است كه سه تن از اعضاي ارشد دولت هيتلر (كستلر، كرافت و يكي ديگر) به پول هنگفتي دست‌ مي‌يابند و با يكديگر پيمان مي‌بندند كه پس از جنگ فرزندانشان از اين پول براي اهداف صلح‌آميز و بازسازي خرابي‌ها استفاده كنند. اين پيمان پس از امضاي سه فرزند آنان قابل اجرا خواهد بود و پول در اختيارشان قرار مي‌گيرد. پول در هنگام مطلع شدن آنان در يكي ا ز بانك‌هاي سوييس است كه مبلغ آن به چهار و نيم ميليارد دلار رسيده است. فرزند يكي شهروند امريكا، ديگري شهروند انگليس و سومي شهروند آلمان است. اين سه يكديگر را مي‌يابند ولي قبل از امضاي پيمان، امريكايي متوجه مقاصد شوم و نئونازي شهروند انگليسي(فكر مي‌كند فرزند كستلر) مي‌شود و در روز عقد پيمان از اصحاب مطبوعات دعوت مي‌كند و در آن جا محتواي پيمان و بخشي از مقاصد خود و موانع را بيان مي‌كند. يكي ا ز موانع شهروند انگليسي است كه به محض معرفي شدن، دست به اسلحه مي‌برد و شهروند آلماني را مي‌كشد ولي قبل از كشتن شهروند امريكايي، خود كشته مي‌شود
هر چند پخش فيلم از سيماي جمهوري اسلامي به عنوان دشمن درجه يك امريكا تعجب آفرين بود، ولي به نظر مي‌آيد، ما با امريكايي‌ها مشكلي نداريم. به راحتي مي‌توانيم با يكديگر كنار بياييم. ولي اين ارتباط سالم و كنار آمدن، موقعيت كنوني خيلي‌ها را متزلزل مي‌كند. از اين رو، دشمني بيهوده و پوچ همچنان بايد ادامه يابد. فكر مي‌كنم، امريكا مي‌تواند براي ما متحد مطمئن‌تري باشد. حداقل از انگليس و روس قابل اطمينان‌تر است. هر چند ويژگي شخصيت فيلم شايد اغراق‌اميز باشد، ولي كم و بيش امريكايي‌ها چنين شخصيتي دارند. و با چنين افرادي راحت‌تر مي‌توان ساخت تا افراد پيچيده‌اي چون انگليسي‌ها و روس‌ها. حداقل امريكايي‌ها به اشتباه خود در ماجراي سقوط دولت ملي دكتر مصدق اعتراف كرده‌اند كه اين براي ما بهترين فرصت بود، ولي انگليسي‌ها كه طراح اصلي كودتا بودند، حاضر به چنين كاري نيستند و همچنان ارتباط حسنه‌ي خود را حفظ كرده‌اند. اصلا يكي از دلايل عدم شكل‌گيري ارتباط مناسب بين ما و امريكايي‌ها چه بسا همين انگليس و روس باشند. چون اين اتحاد براي آنان نيز پيام خوبي به همراه ندارد. البته گفتم يكي از دلايل، برخي از دلايل ديگر را نيز خودتان مي‌دانيد، بدون دشمن هم نمي‌توان زندگي كرد!!!ا

0 Comments:

Post a Comment

<< Home