آينده‌ي آبي

از درد و غم رفته و آينده چه گويم ـ انديشه‌ي مستقبلم از حال برآورد. صائب تبريزي

Wednesday, February 21, 2007

فيلترينگ بازتاب نه، فيلترينگ ايران آري

چهارشنبه 2/اسفند 1385
فليتر شدن بازتاب صداي بسياري از آقايان را درآورد. سخنگوي قوه‌ي قضاييه نسبت به اين اقدام دولت اعتراض كرد. بسياري از نمايندگان مجلس با امضاي نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد اعتراض كردند و تعدادي از آنان با مصاحبه‌ اعتراض خود را به محدود كردن فضاي سالم اطلاع‌رساني بيان كردند. همچنين پيشتر نمايندگان نسبت به حضور مشايي در افتتاحيه‌اي كه رقص گروهي نيز برگزار شد، اعتراض جدي كردند و هنوز نسبت به پاسخگويي او اصرار دارند، در اين يكي دو روز نيز نمايندگان مجلس در صدد پرسش يا استيضاح وزير آموزش و پرورش هستند تا وي را در مورد سؤالات آزمون آموزش ضمن خدمت معلمان كه توهين به پيامبر گرامي اسلام قلمداد مي‌شود، مؤاخذه كنند. همان گونه كه مي‌بينيم، نمايندگان نسبت به امور حساس كشور بسيار حساس هستند و به موقع موضع‌گيري مي‌كنند. اصلا اجازه نمي‌دهند كوچكترين امور از نگاه تيزبين آنان دور بمانند. آنان ذره‌بين به دست گرفته و با دقت تمام اتفاقات بسيار كوچك را نيز از نظر دور نمي‌دارند و نسبت به آن موضع‌گيري مي‌كنند. اما مشكل اين جاست كه اين ذره‌بين ديگر اجازه نمي‌دهد آنان امور بزرگ را ببينند
چطور است كه فيلترينگ بازتاب و اتفاقات مشابه آن كه البته پيگيري آن مفيد است، چنين مورد توجه آقايان قرار مي‌گيرد ولي
الف) فيلترينگ ايران كه امكان دست‌يابي به اطلاعات را براي مردم بسيار اندك كرده است، هيچ اعتراضي را برنمي‌انگيزاند
ب) فيلترينگ ايران از طريق تهديد‌هاي كشورهاي قدرتمند،‌كه ناشي از بي‌خردي سياستمداران است، هيچ اعتراضي را برنمي‌انگيزاند
ج) فيلترينگ ايران از طريق عدم اجازه به صداهاي مخالف براي بيان مخالفتشان با نحوه‌ي پيشبرد پرونده‌ي هسته‌اي، اعتراضي را موجب نمي‌شود
د) فيلترينگ ايران از طريق تنش در سياست خارجي و آغاز تحريم‌ها عليه ايران و تداوم آن،‌ اعتراضي را نمي‌آفريند
هـ) فيلترينگ ايران از طريق تخريب منابع و به هدر رفتن دارايي‌ها و ناتواني در رشد اقتصادي تكاني ايجاد نمي‌كند
و) فيلترينگ ايران از طريق بودجه‌ريزي غيرتخصصي كه البته خود آقايان سهم عمده‌اي در آن داشته‌اند، اعتراضي برنمي‌انگيزاند
ز) فيلترينگ ايران از به بن‌بست رساندن آن و پاي‌فشاري بر تداوم حيات سياست‌هاي احمقانه‌ي امريكا، تعجب و گفتاري را شكل نمي‌دهد
و بالاخره، فيلترينگ ايران از طريق سياست‌هاي غلط داخلي و خارجي، آري ولي فيلترينگ سايت بازتاب خير! عجب ديد وسيعي داريم ما. آيا اين فيلترينگ ناشي از همان سياست‌هاي نادرست و تمامت‌خواهانه نيست؟ پس چرا آن سياست‌ها نقد نمي‌شود و كشور هر لحظه به سوي بحراني پيچيده‌تر سوق داده مي‌شود؟ نمايندگان ملت چه مي‌كنند؟

2 Comments:

Blogger somayeh said...

سلام. مگه غير از اين انتظار داشتيد؟ بازتاب هم كانال مطمئني از نظر آنها بوده و مي دانستند به موقع پشت آنهاست. وگرنه در فيلترينگ بازتاب هم صدايشان در نمي آمد.

11:33 PM  
Anonymous haji kensington said...

این اعتراض غیرعادی برای منم جالبه. فکر کنم بازتاب چون بی پرده می نوشت و پته روی آب می ریخت بعضی ها از بعضی های دیگه توی حاکمیت آتو می گرفتن و حالا این فرصت طلایی رو از دست دادند یا اگه می خواستن رقیبی رو خراب کنن به بازتاب سرنخ می دادن..

5:54 AM  

Post a Comment

<< Home